รายละเอียด และกำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละสำนักวิชา รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา