การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test)

กำหนดวันสอบตามสำนัก / สาขาวิชา *** วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา (ปวส.) ไม่ต้องดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ *** ตรวจสอบตารางสอบ วัน – เวลา และ ZOOMID ขั้นตอนการตรวจสอบ วัน – เวลาสอบ ZOOMID Login เข้าสู่ระบบ reg.sut.ac.th ใส่รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน เลือกเมนู [ผลวัดสมิทธิภาพ (English Proficiency Exam)] ตรวจสอบ วัน – เวลาสอบ และ ZOOMID การเตรียมอุปกรณ์การสอบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223021