ประกาศผล รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ ปี 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 และ TCAS รอบที่ 1 เพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ

ประกาศผล รอบที่ 1 : PORTFOLIO ปี 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 และ TCAS รอบที่ 1 เพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ

รับสมัครประเภทอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี

ดูทั้งหมด