ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ปี 2562

ดูทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเลขประจำตัวนักศึกษา และกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้ประมาณเดือนกรกฏาคม 2562

รับสมัครประเภทอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี

ดูทั้งหมด