ประกาศผล รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 2562

อ่านทั้งหมด

ประกาศกำหนดการทำสัญญาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์ พร้อมขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวันพุธที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.

ติดตามข่าว รับสมัคร/ประกาศผล ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ดูทั้งหมด

ประกาศผล รอบที่ 3 : รับตรง ปี 2562

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

โปรดศึกษารายละเอียด และกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศผล รอบที่ 1 : PORTFOLIO ปี 2562

ดูทั้งหมด

กิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

โปรดศึกษารายละเอียด และกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รับสมัครประเภทอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี

ดูทั้งหมด