รับสมัคร รอบ : รับตรง มทส. ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.ค. 63)

ดูทั้งหมด

ประกาศผล รอบ 5 : รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) ปี 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศผล รอบ 5 : รับตรงอิสระ ปี 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 2 ก.ค. 63

ประกาศผล รอบ 4 : Admission 2 ปี 2563

ดูทั้งหมด

กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 4 : Admission 2

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
ในวันจันทร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.

ประกาศผล รอบ 3 : Admission 1 ปี 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 3 : Admission 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 63

ประกาศผล รอบ 2 : QUOTA ปี 2563

ดูทั้งหมด

กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : Portfolio และ รอบ 2 : Quota/โควตาพิเศษ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.

ประกาศผล รอบ 1 : PORTFOLIO ปี 2563

ดูทั้งหมด

กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : Portfolio และ รอบ 2 : Quota/โควตาพิเศษ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.