ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ปี 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบรายชื …

เรื่องล่าสุด

ดูทั้งหมด

รายละเอียด และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด