ประกาศผล รอบ : PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2563 รอบ : Portfolio (แพทย์ พยาบาล ทันตะ)

ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63)

รับสมัครประเภทอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี

ดูทั้งหมด