การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : PORTFOLIO ครั้งที่ 2

ดูทั้งหมด

ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 : Portfolio)

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) และเขียนเรียงความในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio) ส่งเรียงความให้ติดตามจากประกาศ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป