• alt text

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ (เพิ่มเติม)
    ประจำปีการศึกษา 2561

  • alt text

    รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2561
    สมัคร Online บัดนี้ - 5 ต.ค. 61

ติดตามข่าวสาร
การสมัครเข้าศึกษา
การประกาศผล และ
รายละเอียดต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

สมัครเข้าศึกษาและประกาศผล ระดับปริญญาตรี


สมัครเข้าศึกษาและประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา