• alt text

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
  รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ปีการศึกษา 2561

 • alt text

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย
  ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
  รอบ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์
  ปีการศึกษา 2561

 • alt text

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  รอบ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์
  ปีการศึกษา 2561

 • alt text

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต
  ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์

 • alt text

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน
  ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ
  ประจำปีการศึกษา 2561

 • alt text

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
  และการสอบสัมภาษณ์
  (รอบ 2 โควตาพื้นที่ฯ)

 • alt text

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐาน
  ด้านภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
  (รอบ 2 โควตาพื้นที่ฯ)

 • alt text

  รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2561
  สมัคร Online บัดนี้ - 8 มิ.ย. 61

 • alt text

  ภาค 1/2561
  รับสมัคร Online 2 เม.ย. - 23 มิ.ย. 61

 • alt text

  รับสมัครทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  ปีการศึกษา 2561
  รับสมัคร Online 1 - 24 พ.ค. 61

 • alt text

  ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  รับสมัคร Online 9 เม.ย. - 29 มิ.ย. 61

ติดตามข่าวสาร
การสมัครเข้าศึกษา
การประกาศผล และ
รายละเอียดต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา