• alt text
 • alt text
 • alt text

  รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2561
  (รอบขยายเวลารับสมัคร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
  สมัคร Online บัดนี้ - 22 มิ.ย. 61

 • alt text

  ภาค 1/2561
  รับสมัคร Online 2 เม.ย. - 23 มิ.ย. 61

 • alt text

  ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  รับสมัคร Online 9 เม.ย. - 29 มิ.ย. 61

ติดตามข่าวสาร
การสมัครเข้าศึกษา
การประกาศผล และ
รายละเอียดต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

สมัครเข้าศึกษาและประกาศผล ระดับปริญญาตรี


สมัครเข้าศึกษาและประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา