กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 1/2564

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 1/2564

(ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 64)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020