รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง ภาค 2/2563

ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223026 หรือ 044-223014
  โทรสาร 044-223-010
 • หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
  โทร. 044-224834 , โทรสาร 044-224853
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-5244641
  คุณวิสิษฐ์  กุลอริยทรัพย์  E-mail : wisit_kul@g.sut.ac.th
  คุณณิชากานต์  ลันขุนทด E-mail : nichakan@g.sut.ac.th
  Website : http://cm-sut.com
  E-mail : cm-sut@g.sut.ac.th
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020