รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง ภาค 2/2563

 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการรับสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (บัดนี้ – 4 ต.ค. 63 ถึงเวลา 16.30 น.)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
  (บัดนี้ – 4 ต.ค. 63 ภายในเวลา 23.59 น.)
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  ไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 4. พิมพ์ใบสมัคร
 5. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครก่อนดำเนินการขั้นตอนที่ 6 และ 7)
 6. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  (บัดนี้ – 4 ต.ค. 63 ถึงเวลา 23.59 น.)
 7. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ หากต้องการแก้ไขเอกสารให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 ต.ค. 63)
 8. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223026 หรือ 044-223014
  โทรสาร 044-223-010
 • หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
  โทร. 044-224834 , โทรสาร 044-224853
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-5244641
  คุณวิสิษฐ์  กุลอริยทรัพย์  E-mail : wisit_kul@g.sut.ac.th
  คุณณิชากานต์  ลันขุนทด E-mail : nichakan@g.sut.ac.th
  Website : http://cm-sut.com
  E-mail : cm-sut@g.sut.ac.th
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020