รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 3/2563

สำนักวิชาวิชาที่เปิดรับ
 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ตารางเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษา Re-entry ภาค 3/2563
สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 12 ก.พ. 64)
  – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 12 ก.พ. 64)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงกำหนดการ สมัครได้ถึงวันที่ 19 มี.ค. 64 ภายในเวลา 10.00 น.)
 3. โปรดติดตามประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4 มี.ค. 64)
  – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (4 มี.ค. 64)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็น 22 มี.ค. 64)
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-015
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020