เลื่อนการสอบ และขยายเวลาการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขยายเวลาถึง 24 ม.ค. 64)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020