รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมระบบ ภาค 3/2563

 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการรับสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 63 ถึงเวลา 16.30 น.)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64 ภายในเวลา 23.59 น.)
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  ไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 4. พิมพ์ใบสมัคร
 5. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครก่อนดำเนินการขั้นตอนที่ 6 และ 7)
 6. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64 ถึงเวลา 23.59 น.)
 7. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ หากต้องการแก้ไขเอกสารให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 ม.ค. 64)
 8. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 26 ม.ค. 64
15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก9 ก.พ. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 – 16 ก.พ. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 มี.ค. 64
ติดต่อสอบถาม
 • สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  โทร. 044-224-274 หรือ 09-4287-6611
  โทรสาร 044-224-555
  คุณเพ็ญพิลาส  อริยะเดช  เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรนอกเวลา
  website : http://eng.sut.ac.th/me/macha
  หรือ E-mail : mechatronics@sut.ac.th
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020