รอบที่ 4 : Admissions

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 4 : Admissions
  • เริ่มรับสมัคร วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562
  • สมัครผ่านเว็บ ทปอ ดูรายระเอียดได้ที่ http://tcas.cupt.net
รับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.9 - 19 พ.ค. 62
2ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์29 พ.ค. 62
3กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา1 มิ.ย. 62
4ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา7 มิ.ย. 62
5กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัว
ของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010