รอบที่ 4 : Admissions

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 4 : Admissions
  • เริ่มรับสมัคร วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562
  • สมัครผ่านเว็บ ทปอ ดูรายระเอียดได้ที่ http://tcas.cupt.net
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010