รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • เริ่มรับสมัคร วันที่  30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
  • โปรดติดตามรายละเอียดในภายหลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010