ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2564

ผู้เข้าสอบ และผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร