ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ภาค 3/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
  2. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
    หากไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อที่ E-mail : saowalak@sut.ac.th หรือ โทร. 044-224264
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 5 มี.ค. 64
[ =คู่มือการติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรม ZOOM= ]
ติดต่อสอบถาม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010