รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
โปรดคลิกอ่านประกาศ

ติดต่อสอบถาม
  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-015
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020