ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจร่างกาย (ภายในวันที่ 15 ม.ค. 62)
 3. รายงานตัว และเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกาย ในวันที่ 16 มกราคม 2562  ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 (โปรดเตรียมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตรวจร่างกาย 1,070 บาท)
 4. สอบสัมภาษณ์ฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 1
โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด
นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง

และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]

การเดินทางมายังอาคารเรียนรวม 2

การเดินทางมายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ