ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580