กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ครั้งที่ 7)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 7)
(ตั้งแต่บัดนี้ – 25 สิงหาคม 2564)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020