ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บ  tcas.cupt.net ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562
  3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว  ที่  http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010