ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 1 PORTFOLIO ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 4 – 10 ก.พ. 62

  ยกเว้น ผู้ที่ยืนยันรับทุน มทส. ศักยบัณฑิต จากค่ายวิชาการฯ แล้ว
  ให้ตรวจสอบการชำระเงินที่นี่
  [ตรวจสอบการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทุน มทส. ศักยบัณฑิต]

 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 12 ก.พ. 62 ที่ http://sutgateway.sut.ac.th

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House
และได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 10 ก.พ. 62 เรียบร้อยแล้ว
จะไม่สามารถตรวจรายชื่อจาก Link ด้านบนได้ เนื่องจากได้รับการปรับสถานะเรียบร้อยแล้ว
[กรุณาตรวจสอบรายชื่อในข้อ 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • งานทุนการศึกษา
  โทร. 044-223-114 ถึง 5 หรือ 044-223-129
  โทรสาร 044-223-115