ขออภัยระบบขัดข้องชั่วคราว

ระบบทะเบียนและประเมินผลฯ  reg.sut.ac.th ขัดข้องชั่วคราว
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบทะเบียน และระบบรับสมัครเข้าศึกษาได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้