ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  2. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเลขประจำตัวนักศึกษา และกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้ประมาณเดือนกรกฏาคม 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010