รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ภาค 1/2562 (รับสมัคร Online 18 ก.พ. – 17 มิ.ย. 62)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. – 17 มิ.ย. 62)
 3. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 4. นำส่งหลักฐานการโอนเงิน (ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 62)
การค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครซึ่งเป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)
คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
  โทร. 044-224834 , โทรสาร 044-224853
  คุณวิสิษฐ์  กุลอริยทรัพย์  โทร. 062-5244641
  คุณวิราวรรณ แนบพุทซา โทร. 080-0019570
  Website : http://cm-sut.com
  E-mail : cm-sut@g.sut.ac.th
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020