ประกาศ

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาพื้นที่แล้ว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจเอกสาร ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 17 มี.ค. 62
ให้ผู้สมัครเข้ามาตรวจสอบและยืนยันการสมัครในระบบอีกครั้ง
ในวันที่ 18 – 22 มี.ค. 62