ติดตาม ถาม-ตอบ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • โทรศัพท์ 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  • โทรสาร 044-223-010