รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2562 (หลักสูตรปกติ) รับสมัคร Online (บัดนี้ – 31 พ.ค. 62)

กำหนดการสมัครแต่ละประเภท
 • สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 62 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62
ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการรับสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 62)
 3. พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัว
ค้นหารหัสสถาบัน

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร เป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบัน

รายละเอียดหลักสูตร
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020