ยืนยันการสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หากท่านประสงค์จะทำการสมัครสอบคัดเลือก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มทส. รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่

กรุณาทำการยืนยันการสมัคร

ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2562 ภายในเวลา 23.59 น.

หากท่านไม่ยืนยัน
จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 080-394-2794 หรือ
  044-223-957 หรือ 044-223-975 หรือ 044-223-958
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020