ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โคตาพื้นที่

โปรดศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  2. ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์
    คำแนะนำในการพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หากพบปัญหาพิมพ์แล้วข้อความล้นหน้ากระดาษ ก่อนกดปุ่ม [Print] ให้ไปตั้งค่าในส่วนของ More settings แล้วติ้กเครื่องหมาย [✔] Fit to page
  3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โทร. 044-224179

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี