ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2562 รอบที่ 2 โคตาพื้นที่

โปรดศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์
  คำแนะนำในการพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หากพบปัญหาพิมพ์แล้วข้อความล้นหน้ากระดาษ ก่อนกดปุ่ม [Print] ให้ไปตั้งค่าในส่วนของ More settings แล้วติ้กเครื่องหมาย [✔] Fit to page
 3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี