ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โคตาพื้นที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  2. เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
    ระหว่างวันที่ 18 – 19 เม.ย. 62
  3. ผู้สมัครควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และไปถึงสถานที่รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
แผนที่การเดินทางไปอาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)