ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ มีเวลาเตรียมตัว
ในการสั่งซื้ออุปกรณ์การแต่งกาย
และขอให้ศึกษาขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
โดยวิธี Upload ภาพถ่าย
การจัดเตรียมภาพถ่ายนักศึกษา
 1. ศึกษาตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษาใหม่
  – ระดับปริญญาตรี (update 14 พ.ค. 62)
  ระดับบัณฑิตศึกษา

 2. อ่านคำแนะนำการใช้งานเครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพ
 3. เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook)
 4. ต้นเดือนมิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรหัสนักศึกษาให้ทราบ โปรดศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ + การ Crop ภาพถ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่  และ Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาต่อไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  โทร 044-223016 หรือ 044-223017