กำหนดการ รับสมัคร/ประกาศผล ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online9 - 19 พ.ค. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ31 พ.ค. 62
3สอบข้อเขียน2 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ13 มิ.ย. 62
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ตัวจริง ดำเนินการยืนยันการขอรับทุน13 - 18 มิ.ย. 62
6ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ตัวสำรอง ดำเนินการยืนยันการขอรับทุน
(กรณีตัวจริงสละสิทธิ์)
ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26 มิ.ย. 62
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010