รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 รับตรง ปีการศึกษา 2562

โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รับตรง (ผ่าน มทส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
  โปรดดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 2. รายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต (13 พ.ค. 62)
 3. รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (14 พ.ค. 62)
 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในวันที่ 17 พ.ค. 62
 5. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา


รับตรงทั่วประเทศ (ผ่าน ทปอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บ ทปอ. (ในวันที่ 9 พ.ค. 62)
 2. ศึกษารายละเอียดการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
 3. รายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต (13 พ.ค. 62)
 4. รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (14 พ.ค. 62)
 5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภายในกำหนดวันที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บ ปทอ. (ในวันที่ 17 พ.ค. 62)
 7. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาทันตแพยศาสตร์

โทร. 044-223582

แผนที่การเดินทางไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี
แผนที่การเดินทางไปอาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)