ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 : รับตรง (ผ่าน มทส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ณ วันที่ 29 พ.ค. 62)
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
 3. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

สำหรับผู้สมัครโครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หากมีการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-582  โทรสาร  044-223-580
 • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มทส.
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010