ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
 2. ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 62
 3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th
  ในวันที่ 13 มิ.ย. 62

นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง
และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี