ประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกาย และขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
  – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (เอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละโครงการ)
 3. เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562  (รายละเอียดตามตารางกิจกรรมแนบท้ายประกาศของแต่ละโครงการ)
 4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
 5. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 6. ติดตามข่าวกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง
และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957 หรือ 044-223958
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]