ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

โปรดศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์
  คำแนะนำในการพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หากพบปัญหาพิมพ์แล้วข้อความล้นหน้ากระดาษ ก่อนกดปุ่ม [Print] ให้ไปตั้งค่าในส่วนของ More settings แล้วติ้กเครื่องหมาย [✔] Fit to page
 3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ ดังนี้
  – ประกาศการสอบสัมภาษณ์
  – รายละเอียด และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
  โปรดดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
 5. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 6. ติดตามข่าวกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010


แผนที่การเดินทางมายังอาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 2 (อยู่ใกล้กันคนละฝั่งถนน)

แผนที่การเดินทางมายังอาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อยู่ใกล้กัน)