ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. ตรวจสอบรายชื่อและศึกษารายละเอียดจากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันการขอรับทุน 5,000 บาท
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภายในวันที่ 18 มิ.ย. 62)
 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ฯ (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 4. หากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตัวจริงสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเลื่อนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรองลำดับถัดไปมาดำเนินการยืนยันขอรับทุนแทน ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 5. ติดตามประกาศประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
 6. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 7. ติดตามข่าวกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา และค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้
หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020