รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2562 (เพิ่มเติม)

กำหนดการสมัครแต่ละประเภท

สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

 • สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 62 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 62

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 • สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 1 ก.ค. 62 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 62

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 62 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 62
ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการรับสมัครแต่ละประเภท
  – สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 2. บันทึกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  – สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (บัดนี้  – 24 มิ.ย. 62)
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (บัดนี้ – 26 มิ.ย. 62)
 3. พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัว
ค้นหารหัสสถาบัน

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร เป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบัน

รายละเอียดหลักสูตร
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020