หลักสูตรปกติ

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 15 เม.ย. - 3 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.
22 เม.ย. - 3 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก12 มิ.ย. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา18 - 19 มิ.ย. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา2 ก.ค. 63

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

–ยังไม่อยู่ในช่วงรับสมัคร–

โปรดติดตามกำหนดการรับสมัครอีกครั้งในภายหลัง


ภาคการศึกษาที่ 3/2562