หลักสูตรปกติ

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  • รับสมัคร Online (……….)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……….)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (………..)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  • รับสมัคร Online (……….)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……….)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……….)

ภาคการศึกษาที่ 3/2562