หลักสูตรปกติ

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ภาคการศึกษาที่ 2/2562
  • รับสมัคร Online (บัดนี้ – 27 ก.ย. 62)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (11 ต.ค. 62)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (31 ต.ค. 62)
ภาคการศึกษาที่ 3/2562
  • รับสมัคร Online  (……………)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (…………..)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……………)