หลักสูตรปกติ

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
  • รับสมัคร Online (บัดนี้ – 31 พ.ค. 62)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (14 มิ.ย. 62)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (5 ก.ค. 62)
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
  • รับสมัคร Online (……………)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……………)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……………)

ภาคการศึกษาที่ 3/2561