หลักสูตรปกติ

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

 • รับสมัคร Online (เพิ่มเติม) 
  – สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (บัดนี้  – 24 มิ.ย. 62)
  – สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (บัดนี้ – 24 มิ.ย. 62)
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (บัดนี้ – 26 มิ.ย. 62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
  – สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (26 มิ.ย. 62)
  – สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (2 ก.ค. 62)
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (3 ก.ค. 62)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (10 ก.ค. 62)
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • รับสมัคร Online (……………)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……………)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……………)

ภาคการศึกษาที่ 3/2561