หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
  • รับสมัคร Online (ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (14 มิ.ย. 62)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (5 ก.ค. 62)

ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคการศึกษาที่ 3/2561