หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online ขยายเวลา – 30 ต.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 1 พ.ย. 63
ขยายเวลา – 30 ต.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก16 ต.ค. 63
3 พ.ย. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา20 – 21 ต.ค. 63
7 พ.ย. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา2 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
6กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลารับสมัคร
บัดนี้ – 10 ก.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 12 ก.ค. 63 ถึงเวลา 16.00 น.
บัดนี้ – 10 ก.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
(รอบขยายเวลารับสมัคร)
15 ก.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา19 ก.ค. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 ก.ค. 63
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่บัดนี้ – 31 ก.ค. 63
7กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 30 ก.ค. 63