หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  • รับสมัคร Online (2 เม.ย. – 23 มิ.ย. 61)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (4 ก.ค. 61)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.ค. 61)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) (8 ส.ค. 61)
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคการศึกษาที่ 3/2561