หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และวิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม

รับสมัคร/ประกาศผล
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
  • รับสมัคร Online (18 ก.พ. – 17 มิ.ย. 62) 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (24 มิ.ย.62)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (8 ก.ค. 62)
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
  • รับสมัคร Online (……….)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……….)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……….)
ภาคการศึกษาที่ 3/2562
  • รับสมัคร Online (……….)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……….)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……….)