หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลา – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 26 ต.ค. 63
ขยายเวลา – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 16 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา20 – 21 ต.ค. 63
8 พ.ย. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา2 พ.ย. 63
15 พ.ย. 63
6กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลาการรับสมัคร
บัดนี้ – 30 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 2 ก.ค. 63 ถึงเวลา 16.00 น.
บัดนี้ – 30 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 7 ก.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา12 ก.ค. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 ก.ค. 63
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่บัดนี้ – 31 ก.ค. 63
7กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่30 ก.ค. 63