ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 เพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010