ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010