รอบ : Quota ปี 2563

รับสมัคร/ประกาศผล
  • เริ่มรับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563
  • จะสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครประเภทต่าง ๆ ได้ในภายหลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010