รอบ : Admission 1 ปี 2563

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 3 : Admissions 1
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ สำนักวิชา
1สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.) => [เว็บไซต์ กสพท.]
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.17 - 27 เม.ย. 63
2ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก8 พ.ค. 63
3ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ ผ่านระบบ ทปอ.8 - 9 พ.ค. 63
4ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 317 พ.ค. 63
5กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010