ประกาศหัวข้อเรียงความ SUT Talented Students Camp สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 080-394-2794 หรือ
    044-223-957 หรือ 044-223-975 หรือ 044-223-958
  • เกี่ยวกับการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010