ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างฯ และหลักสูตรวิศวกรรมระบบฯ ภาค 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คลิ้กเพื่ออ่าน -> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ

ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  โทร. 0-4422-4546, 06-2524-4641
  โทรสาร 0-4422-4607
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020