ตารางวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 (Update 9 ม.ค. 63)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010