ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร รอบ : Portfolio

ตามที่ผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสมัคร ดังนั้น
ทางมหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาให้ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น.
โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน

หรือโอน เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 707-2-35379-0 ประเภทออมทรัพย์
ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : chu@sut.ac.th
หรือส่งแฟกซ์ (Fax) ที่เบอร์ 044-224090
โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้สมัคร ในใบโอนเงิน

หากพบปัญหาธนาคารไม่รับชำระเงิน เนื่องจากเลยกำหนด
ขอให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินใหม่อีกครั้ง
และนำไปชำระเงิน
ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 23.59 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010