ระบบขัดข้องชั่วคราว

เนื่องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อช่วงเช้า (23 ธ.ค. 62 เวลาประมาณ 10.15 น.)
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล และระบบการรับสมัครได้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข
และคาดว่าจะใช้งานระบบได้เป็นปกติ
ภายในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
จึงขออภัยมา ณ ที่นี่