ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
  ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]